Vårt tjänande

 

’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’ Matteus 25:39

Vi vill som församling på olika sätt tjäna vårt samhälle. Kontakta oss om du vill hjälpa till. 

Erikshjälpen 

Vi som församling är med och stöttar Erikshjälpen. Varje måndag är det arbetskväll 16-18. 

För mer info kolla även in Erikshjälpen i Vimmerby