- Vi är en kristen församling som bekänner vår tro till Jesus Kristus som Frälsare och Herre.

 

- Vi är en del av den världsvida kyrkan och bekänner en enda Gud – Fadern, Sonen och den heliga   Anden.

 

- Vår tro är grundad i Bibeln, Guds Ord, och sammanfattad i den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror att Bibeln är skriven av människor som var inspirerade av Gud. Jesus själv har bekräftat Bibelns auktoritet. Tro på Bibeln är därför ett tecken på lydnad mot Kristus själv. Bibeln är vårt enda, ofelbara rättesnöre för tro och liv. Vi tror att Gud på detta sätt talar till människor i alla tider.

 

- Vi tillhör den baptistiska grenen av kyrkan med dess betoning på frihet och på personlig övertygelse om tro och eget beslut om dop.

 

- Vi vill verka för kristen enhet och värdesätter samverkan med andra kyrkor.

 

- Korskyrkan (Vimmerby Evangeliska frikyrkoförsamling) bildades 2005 genom ett samgående av Baptist-, Missions- och Pingstförsamlingarna i Vimmerby.

- Vi samarbetar med trossamfundet Evangeliska Frikyrkan.

- Församlingens kallelse är att i varje tid försöka förstå, förkunna och förkroppsliga Bibelns eviga budskap.

- För detta uppdrag är vi fullständigt beroende av den heliga Andens hjälp.

2 Tim 3:14-17, 2 Petr. 1:19-21, Ps. 119:105, Matt. 4:4, Matt. 7:24-27 

anställda
Susanne Christensson    

Familjepastor 

0793-227794​

Simon Minshull

Pastor och föreståndare

0730-77 80 60

om oss

Korskyrkan vimmerby 

Östra Tullportsgatan 3

PG 40 46 54-6

BG 5353-2024

Swish 123 00 68 775

  • spotify
  • White Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now